Kalooki Römi Szabályok

A KALOOKI RÖMI – SZABÁLYOK

A Kalooki Römit 2 darab, egyenként 52 lapos és 2 jokeres francia kártyapaklival játsszák.

A négy szín: pikk (s), kőr (h), treff (c), káró (d).

 

online römi játék

 

A lapok értékei: 

2-10   a lapra írt számmal megegyező pont

J, Q, K 10 pont

Ász (A) 11 pont

Joker 25 pont

 

A joker kártya bármelyik kombinációhoz – szet vagy sor – felhasználható, és bármelyik hiányzó lapot helyettesítheti egy szetben vagy sorban – ebben az esetben a helyettesített lap értékét veszi fel.

Ahogy a fenti táblázatban is szerepel: ha a játék végén egy játékos kezében marad joker, az 25 büntetőpontot ér! 

 

A játék menete: 

A játék elején minden játékos 13 lapot kap.

A maradék kártyákat arccal lefelé az asztalra teszik (talon), egy lapot pedig a talon mellé tesznek arccal felfelé (ebbe a „kupacba”  kerülnek majd a dobott lapok is).

Ha rajtunk a kör, húznunk kell egy lapot. Választhatunk, hogy a dobott lapokból vagy a talonból vesszük kézbe a legfelső lapot. 

Lehetőségünk van új kombinációk kialakítására vagy meglévő kombinációk kiegészítésére, de ez nem kötelező egy adott körben! (mi döntjük el, hogy adott lapjainkat megtartjuk-e későbbi felhasználásra, avagy sem)

Ahhoz, hogy befejezzük a kört, arccal felfelé egy lapot el kell majd dobnunk kezünkből, ami a dobott lap-kupac tetejére kerül.

 

Speciális szabályok:

Kiegészítés: 

Egy kezdő kombináció lerakása után mind saját, mind ellenfeleink kombinációit kiegészíthetjük kezünkből, ha a kapott kombináció is megfelel a szabályoknak.

 

Joker felhasználása: 

Bizonyos esetekben az asztalra lepakolt, jokert tartalmazó kombinációból felszabadíthatjuk a joker, így azt egy másik kombinációhoz felhasználhatjuk.

Ha 3 lapos szetben az egyik lap joker, akkor felszabadíthatjuk a jokert, ha kiegészítjük mindkét hiányzó színű lappal a valódi 2 lapos kombinációt 4 lapossá, így a jokert újra felhasználhatjuk. Például: 7s – 7c – Joker, 3 lapos szethez ha a 7h és 7d lapokat lepakoljuk, a Joker felszabadul, és az asztalon egy zárt 7-es szet alakul ki.

Viszont, ha a fenti példában csak egy hiányzó 7-est pakolunk le a 3 lapos szet mellé, akkor egy olyan zárt, 4 lapos, jokert tartalmazó szetet kapunk, amiből később a joker már nem szabadítható fel!

Ha 3 lapos szetben két lap is joker (7s – Joker – Joker), ebben az esetben bármelyik két hiányzó színű lappal kiegészíthetjük a kombinációt – ezzel felszabadítva egy Jokert, és létrehozva egy zárt 4 lapos szetet!

Ha egy sorban egy lapot joker helyettesít, azt felszabadíthatjuk, ha a jokert lecseréljük a sorból hiányzó lapra!

 

Römi

 

A játék győztese:

A játék kétféleképp fejeződhet be:

- a játékos „kimegy”: miután a talonból vagy a dobott lapok kupacából húz egy lapot, egy kivételével minden lapját kombinációkba rendezi, végül a maradék lapját eldobja – ezzel a játékos kiment és győzött.

- a játékos Kalooki-t csinál: úgy pakolja le egyszerre az összes lapját, hogy nem egészít ki egy kombinációt sem!

Fontos szabály: a Kalooki römiben nincs utólagos lepakolás – azaz nincs lehetőség a kézben tartott lapok lerakására, miután egy játékos kiment vagy Kalookit csinált!

 

Pontozás:

Vereség esetén büntetőpontokat kapunk attól függően, mi lett a játék kimenetele:

- Ha a győztes kiment: kézben maradt lapjaink összértéke;

- Ha a győztes Kalooki-t csinált: kézben maradt lapjaink összértéke + 25 büntetőpont

 

Általában egyfordulós játékban a nyertes legalább a nyereményalap 75%-át nyeri meg, a maradék 25%-on a többi játékos osztozik büntetőpontjaik függvényében.

 

Rummy Royal